• Vzdělávání je proces usnadňování učení, nebo získávání vědomostí, zkušeností, hodnot, přesvědčení a zvyků.


Dostupné kurzy

KAUFLAND ELEKTRO §4

KAUFLAND - Provoz (VT) – (zaměstnanci prodejny – bez elektrotechnického vzdělání)